В търсене на подходящите електропастири

Немалко животновъди се интересуват от съвременните електропастири. За тези, които все още не знаят, какво представляват този вид устройства, ще обясним, че те захранват огради с електрически ток и при съприкосновение на животните от стадото до огражденията следва електрошок, който не може да нарани добитъка, но ще го отдръпне от тази част на територията.

Защо да използваме електропастир във фермата?

В наши дни все повече животновъди и фермери, се опитват да ограничат физическия труд по опазване на стадата си по време на паша. Обществена тайна е, че животните имат навика да бягат и да се отделят от стадото. В миналото пастирите влагаха много енергия, за да тичат по кравите, козите и овцете, за да не избягат, но сега има решение, и то е използването на електропастири.

Електропастирът е захранващо устройство от типа енергизатор, който снабдява оградите / въжетата между дървени или метални колци с ток. Този ток не е толкова силен, за да убие животното, но ще му въздейства на психиката, като го приучи да не напуска зоната за паша. Електропастир може да бъде закупен от https://elektropastiri.bg, както и всички отделни компоненти. Последните включва изолатор, ограждение, аксесоари и някои други екстри.

Разрешено ли е използването на електропастири?

Да, няма проблем от законова гледна точка, да използвате електропастири във вашите ферми и имоти. Нуждаете се от табела, с която да предупредите хората, че по оградите тече ток и нищо друго. Що се касае до самия монтаж на електропастира, то той няма да Ви затрудни. Вие можете да избирате от статични електропастири, полустатични ел. пастири и мобилни електропастири.

По-горе Ви посочихме източник, от който да черпите информация и Ви обяснихме, каква е функционалността на този тип полезни за фермерите устройства и огради. Силно се надяваме, че сте разбрали какво се предлага на пазара и откъде да го закупите. Пожелаваме Ви много успехи и всичко най-добро.