Основни етапи при събарянето на стари сгради

На пръв поглед изглежда лесно да се бутне стара, порутена постройка и да се освободи терен за нова кооперация, магазин или друг търговски обект. Но не на такова мнение са хората, които са професионално ангажирани в мисията по събаряне на сгради, тъй като самата дейност е свързана с редица етапи, които задължително следва да се преминат преди фактическите разрушителни работи.

Анализ на състоянието на сградата

Факт е, че когато се налага разрушаване на малка и с по-големи габарити постройка се изисква оценката на професионалист. Обикновено обект на разрушаване и събаряне са сгради, които са негодни за обитаване и са опасни както за преминаващите покрай тях, така и за хора, които ги използват като временен свой дом. Със сигурност в полу разрушения обект има изградени електрическа и ВиК системи, които в момента не функционират, но е задължително при анализ на състоянието на сградата, която предстои да се събори, да се предприемат безопасни работи, които да вземат предвид наличието на тръби, кабели и други потенциално затрудняващи работата на техниката и работниците.

Методи за разрушаване и събаряне на сгради

След направения анализ на състоянието на сградите и пълна обосновка на инсталациите се преминава към избор на методика за ефективно и качествено събаряне. Вариантите са няколко и те зависят изцяло от професионалната инженерна и архитектурна оценка на специалисти, които дават предписание за избор на най-безопасния начин за разрушаване:техника

  • Събаряне на сгради с високодостъпна ръка. В случая се касае за разрушаване на сгради над 60 метра високи. Използва се машина с телескопична стрела, на която се поставят трошачка, чук или ножица, които да извършат грубите процеси на събаряне. Самия процес е изключително сложен и свързан с изчисления, така че прилагането му е строго контролиран и съобразен със спецификата на обекта на разрушаване;
  • Използване на взривни вещества или така наречената имплозия. Провеждането на детониращи действия при този метод касаят събарянето на сгради, които са по-големи като мащаби. Взривните вещества се залага след предварителен анализ на сградата в нейните основи с цел срутването да започне отвътре навън. Поради риск от хвърчащи отломки тук също има високо ниво на контрол и обезопасяване на други обекти в близост;
  • Разрушителна топка е сред често използваните методи за събаряне на сгради. Преимуществата му са в това, че е приложим при постройки ниско строителство. С помощта на кран на стрелата се монтира разрушителна топка с тегло над 13 тона, което позволява при контролирано разклащане да се съборят сградите с лекота.

Сложни са методите на събаряне на сгради и постройки с различни мащаби, и именно това налага използването на фирми, които са специализирани и добре подготвени за качественото и безопасно използване на основните методи за разрушаване.