Изисквания, правила и изпити за провеждане на шофьорски курсове категория А2

През лятото най-приятния и лесен начин за предвижване е именно разходката. Но когато разстоянията са твърде огромни няма как да разчитате на краката си за да отидете навреме на работа. Затова идеалното решение е мотоциклет. Много младежи предпочитат да стигат до желаната от тях точка или с велосипед, със скутер или пък мотори по-нисък клас. Ясно е, че за велосипеда не се нуждаете от шофьорска книжка, но за останалите моторни превозни средства със сигурност имате нужда от съответното свидетелство за правоуправление. За скутерите се нуждаете от А1 категория, но пък за малките мотоциклети с мощност до 35 киловата ви е нужна категория А2. Именно на параметрите и изискванията за преминаване на такова обучение ще обърнем внимание в тази статия.

Основни изисквания към кандидатите за преминаване на обучение за шофьорски курс категория А2:

  • Задължително е лицата, които желаят да кандидатстват за категория а2 да имат навършени 18 години. Закона позволява обаче записването за обучението да може да стартира и малко по-рано, а именно на възраст 17 г. и 9 м.
  • Задължително е също така кандидат – курсистите да имат завършено основно образование. Представянето на оригинал и копие на документа е част от документацията, която следва да бъде отбелязана в досието ви.
  • Физическата годност е друг документ, с който също трябва да се справите. Когато се представя такъв изискванията в Наредбата по чл. 152а, ЗДвП се следят с особено внимание от инструкторите и лица, които не са физически годни за правоуправление на такъв тип моторно превозно средство не се допускат до обучение.

Правила за провеждане на шофьорски курс от категория А2:

  • В зависимост от това каква категория имате придобита до този момент можете да преминете единствено практическо обучение. За водачите с категории В,С,Д и производните им се преминава единствено практика от 20 часа. Двадесетте часа са разделени на полигон и градски условия и в зависимост от степента на напредналост инструктора преценя къде да наблегне повече, дали на фигурите на полигон или пък на градските условия.
  • Ако нямате горе изложените категории то обучението при категория А2 преминава със задължително теоретично обучение от 40 часа за Безопасност на движението както и малка част от часовете тук се отделят на устройството на превозното средство. 20 са учебните часове по кормуване, които също за задължителни при осъществяване на курса на обучение.

Изпити:

– лица, които не преминават теоретичен модулн е логично да не се нуждаят и от преминаване на изпит по теория. Единствено се преминава кормуване на полигон и  градски условия.

– лица, които преминават двата модула подлежат на изпитване за всички нужни изпити – листовки и кормуване, които са задължителни за категория А2.