Какво да правим, когато водомера дефектира

Ремонта или смяната на стар водомер е услуга, която може да бъде извършена не от всеки един водопроводчик. Вероятно не сте запознати, но потребителите има сключени договори с дружествата доставчици, в които ясно са описани условията за такъв тип ремонти. Така например Софийска вода АД разполага със списък от фирми, които пълно право да извършват такива услуги на територията на столицата поради това, че притежават валиден лиценз за това. Изключително приоритетно е ако имате нужда от нов водомер да за дома ви в София да се запознаете с правилата на договора с дружеството доставчик на вода и едва след това да се възползвате от работата на съответните квалифицирани специалисти.

Първи симптоми за нужда от нов водомер

Водомера работи непрекъснато и винаги, когато пуснете водата на тоалетното казанче, смесителя в кухнята или банята както и душа той отчита количеството вода, което преминава през него. Не винаги показанията са идеално прецизни и точни, което на практика е симптом, че има някаква нередност. Ето и някои проблеми, които биха възникнали при работата на водомера:

  • Отчита твърде много вода;
  • Не отчита никакво потребление;
  • Повреден е – пълни се с вода и тече.

Това са проблеми, които никак не бива да бъдат подценявани. Когато забележите подобни аварии имайте предвид, че сте потенциално застрашени от административни наказания и санкции за ненавременно взети мерки. Така, че момента, в който забележите подобни неволи е важно веднага да се свържете с дружеството доставчик и да информирате за възникналата авария. След това се предприема наемане на водопроводчик за смяна на водомери София, който е лицензиран и разполага с всички права дадени му от Софийска вода АД.

Роля на лицензираните водопроводчици

В София има всякакви видове ВиК услуги, но е важно да се наемат онези, които действително могат да се окажат ефективни спрямо вашите потребности. Всъщност лиценза е сред главните отличителни белези, които трябва да вземете под внимание, защото само така ще си спестите неприятности и разправии с административни органи на доставчика на вода.

Спецификата на самата услуга се състои в това, че тук наистина имате нужда от квалифициран експерт. Става въпрос за това, че оператора провеждащ услугата ще се съобрази изцяло с предписанията на дружеството по отношение на:

  • Вид на водомера. Изискването на Софийска вода АД е да се монтират водомери с опция за водомердистанционно  отчитане, така че ако сте си избрали аналогов то няма да бъде възможност специалиста да постави такъв водомер.
  • Спазване на етапите за извършване на ремонтната услуга – демонтиране, почистване, монтаж на нов, тестване на работата на уреда;
  • Узаконяване според правилата на дружеството. Задължително се изготвят съответните протоколи, които гарантират законовото изпълнение на възложения ангажимент.

Ето на това се дължи ролята на лицензираните фирми, които осигуряват монтиране на водомери в района на София. те строго спазват правилата, които са наложни от доставчика като по този начин спестяват на домакинствата време и излишни нерви.

Да се възползвате от такива услуги е въпрос, чието решение в даден момент няма как да се отложи. Наистина неефективно работещия уред може да навлече доста неприятности, но пък ако се доверите на опитни специалисти то определено ще можете да се насладите на спокойствието от това да плащате сметки според разходваното количество вода. А с новия си водомер за дистанционно отчитане пък ще се елиминира необходимостта да пускате в дома си инкасатора за да отчете показанията на водомера. Вече удобно операцията ще се извършва автоматизирано, а така и дискомфорта вкъщи да влиза чужд човек ще се сведе до минимум.

За София и региона едни от специалистите с валиден лиценз за смяна на водомери са ВиК Хелп. При необходимост можете да се доверите на професионалисти с опит, които ще предложат най-добри и изгодни цени.