Класификация на бетона според различни показатели

Един от най-използваните строителни, композитни материали е бетонът. Неговото приложение е широко разпространено при строителството на сгради, съоръжения, стени и всякакви видове постройки. В резултат от смесването на вода, цимент, трошен камък, чакъл, пясък се получава смес, която се определя именно като бетон. С цел подобряването на качествата на тази смес и с оглед да се направи тя максимално устойчива на трошливост, студ и всякакви други климатични промени към бетона се добавят и редица други химични и минерални прибавки, с които се постигат доста добри показатели. Преди да се втвърди този композитен материал той е известен като бетонова смес. След изсъхването и постигането на желаната твърдост вече говорим за бетон.бетон

Вероятно сте чували за стомано бетон. Това е още една добавка, която се полага наред с изливането на бетона при строителството на сгради, поради това, че самият бетон не е достатъчно устойчив на опън. С вграждането на стоманени конструкции се постига изключителна здравина, която на практика създава стабилност ,здравина и високо ниво на устойчивост и якост. Този тип армиране на бетона се използва са основи на сгради, стени, всякакви видове фундаменти, стълбища, язовирни стени и много други. Стомано бетона е изключително мащабно използван като средство за създаване на стабилни и здрави конструкции, в който основни компоненти са самата бетонова смес както и стоманените армировки.

Съществуват няколко на брой класификации по отношение на плътността на бетона – тежък, обикновен, лек и олекотен. Всеки един от вариантите се отличава от другия по теглото на кубичен метър, което на практика има значение в зависимост от тона в каква сфера ще се използва бетоновата смес. Следващата класификация на строителната смес е съобразно това при какви условия се постига втвърдяване. Има например такива смеси, които са с добавени химични суровини, които подпомагат максимално бързото постигане на твърдост. Освен това за бързото съхнене или втвърдяване се прилагат и топлинни обработки, които ускоряват процеса. Повечето строителни предприемачи обаче разчитат на стандартни атмосферни условия и избират именно полагането на обикновен бетон.

В зависимост от едрината на вложените субстанции бетонът се дели на едрозърнест, среднозърнест или дребнозърнест.  Това се определя от максималната едрина на вложените съставки, които са основни за създаването на тази смес. При различното строителство се използват съответните смеси, които са с подходяща едрина на съставките.

Има още доста видове класификации, които са характерни за този строителен материал. Но за да не ви отегчаваме с информация за тях ще ви разкажем в някой от следващите ни строителни публикации.