Кратко ръководство за избор на кюнци за камина

Със сигурност сте положили сериозни усилия за да изберете най-добрата камина за новата си къща. Целта разбира се е свързана с това да се предостави максимално икономично и цялостно оборудване по отношение на отоплението на имота. Но камините са съоръжения, чиито източници на топлинна енергия отделят при изгаряне дим, сажди, миризма. Очевидно е, че няма как без сигурно оборудване на димоотвода да се постигне безопасно и чисто отопляване. Затова се нуждаете от кюнци за камини, чиято основна роля е да създадат път, по който вредните вещества да бъдат отвеждани в атмосферата. Кои са причините да се разглеждат като най-важните димоотводни елементи и как да бъдат избрани кюнците? Това са съществените въпроси, върху които ще фокусираме днешната публикация и ще представим отговорите, които биха ви помогнали да вземете своето крайно решение.

За чист и уютен дом

Функционирането на камината като отоплителен уред в дома изисква да бъдат наложени конкретни правила за интегрирането на съоръжението. За да работи ефективно и да може да подсигури наистина приятна среда за живот е важно да направите оценка на нужните елементи за изграждането на димоотвода. А те се отнасят до:

 • Създаване на безопасно отопляване;
 • Значително подобряване работата на камината;
 • Ефективно отвеждане на замърсяванията, дима и миризмата;
 • Намаляване на загубите на топлинна енергия;
 • Оптимизиране на разходите за отопление и т.нат.

Изключително важно е да се направи оценка на необходимостта не просто от кюнци, а качествени елементи, с чиято помощ да можете да създадете ефективно и сигурно изградена димоотводна инсталация. Когато пред вас на фокус стои взимането на такова решение то определено си струва да се подходи внимателно и дори да се направи консултация със специалист за да бъдат уточнени дори най-дребните детайли.

Специфика на кюнците като главни компоненти на димоотвода

Много са приоритетите на кюнците и реално без тях е немислимо използването на камината в дома ви. Но както всеки друг детайл от отоплителната система и те си имат своите особености и качества. Безспорно е редно да направите анализ и да опознаете тези специфики с оглед на това да можете да си гарантирате сигурно и качествено оборудване.

Не е случайно, че ги дефинират като основни елементи на димоотвода. Това е така предвид факта, че именно кюнците изграждат пътя, по който вредните вещества, които камината освобождава при работа. За да сте сигурни, че имота ще бъде безопасен през зимата и температурата ще благоприятна за живот е добре да се възползвате от кюнци, които:

 • Изработени са от материали, които отговарят на международни стандарти за безопасна експлоатация;
 • Издръжливи са на високи температури;
 • Устойчиви са на химични реакции съобразно типа на горивото, което използва камината при работа;
 • Отговарят като размери и форма на нуждите за ефективно създаден път за отвеждане на газовете и т.нат.

Няма как да пренебрегнете необходимостта от кюнци за камината за отопление. Въпросът е в това да изберете правилните, които да ви служат максимално дълго във времето.

Какви са пазарните предложения?

Принципите за класификация при този тип димоотводни детайли са разнообразни. Основно те се делят на обикновени и двойни кюнци. Стандартните са едностенни, а двойните представляват две тела между които има изолация за намаляване на топлинните загуби.

По отношение на формата и размерите разполагате с право на избор от:

 • Прави. Варират от дължина 30 до 100 см като клиента има опция да избира и диаметър на тръбата спрямо спецификата на камината;
 • Ъглови. Те позволяват да промените траекторията на пътя на отвеждането на димните газове;
 • Имитаф. Поставят се на димоотводи с по-голяма дължина с цел намаляването на конденза;
 • Гъвкави. Подходящи са за аспириращи уреди и други.

Въпрос на индивидуална преценка е как ще бъдат съчетани кюнците. Имайте предвид, че не е препоръчително в системата да има повече от 3 ъглови елемента, което би затруднило тягата за отвеждането на димните газове.