Какво трябва да знаем преди да купим земеделска земя?

През периода на засилени инвестиционни действия у нас станахме свидетели на изкупуване на земеделски имоти, с цел облагодетелстване и реализиране на печалба. Естествено в даден момент се оказа, че купувачите са се сдобили със земеделски земи, от които не само, че нямат никаква печалба, но и са на загуба. Какво обаче трябва да знаете за да не допускате подобна грешка и има ли варианти да се предпазим от подобни не добре обмислени решения. Всъщност да, това което следва да направите се състои само в три прости стъпки. Ако сте решили да се възползвате от изкупуване на земеделски земи с оглед да реализирате добра печалба или да обработвате площите и да очаквате добри добиви първото, което следва да направите е да се консултирате са агроном. В документите на собствениците има описание на имотите, в които са отразени техните технически характеристики. Първото, което виждате е размера на площите, както и категорията на земята. Това са показатели, които дават доста ясна информация за плодородието им и също така устойчивостта на климатичните условия в района. Ако става въпрос за голям инвестиционен проект е препоръчително дори да се вземат проби от почвата, с които да се установи дали същата е подходяща за отглеждането на избраните култури и трайни насаждения.

Втората стъпка е свързана с документалното оформление на сделката. Тук бъдете особено внимателни, тъй като на практика се оказва, че продаваните земеделски имоти са собственост на няколко наследника. Сложността тук идва от факта, че всеки един от наследниците трябва да даде своето изрично съгласи за продажба. Съвета на специалистите е никога да не купувате имоти в идеални части, което на практика означава, че не са фиксирани границите на вашата собственост. Безспорно е добре да се изчистят всички детайли преди да пристъпите към нотариално прехвърляне на собствеността. Третата стъпка е свързана с това да купите имот, който е реален. По картата на землището отидете на място и вижте какво купувате. Както при покупката на апартамент, където задължително правите оглед и тук, независимо от това какъв е размера на инвестицията е желателно да се уверите, че показателите в документа за собственост отговарят на реалността. Възможен е вариант, в който от години имотите да не са били обработване, което на практика би отключило ерозивни процеси и от там загуба на плодородните показатели. Това несъмнено ще изисква допълнителни инвестиции за възстановяването, така че внимателно проучете какви земи изкупувате.