Кога имате нужда от митнически представител?

Митническото представителство е услуга както в полза на бизнеса така и на физически лица, които купуват стоки от трети страни, подлежащи на митническо контрол. Обслужването на пратки и подготовката на документи за освобождаване е процедура, съобразно която се изискват съответните познаване на материята. Освен това в съвремието подаването на документи се извършва посредством софтуер, а това изисква поддръжка и абонамент. Именно поради това използването на услугите на митнически представител се оказва приоритетно по отношение на това да се извърши конкретен внос или износ на стоки, които да отговарят на съответните законови изисквания и нормативни уредби, съобразно Закона за митниците.

Какво спестявате от използване на такива услуги?

На практика има различни форми на представителство, но тези, които се отнасят именно до обмитяване на стоки изиска спазване на конкретни правила. Тъй като има риск от това да понесете сериозни глоби поради непознаване на материята е по-добре да се доверите на специалисти, които да ви гарантират професионално митническо представителство.

Това би ви осигурило:

 • Спокойствие;
 • Качествено обслужване;
 • Професионално отношение;
 • Спазване на съответните срокове за подаване на документи;
 • Прилагане на съответния граничен контрол за спиране на вноса на стоки, които носят регистрирани марки, дизайни и други;
 • Спазване на процедурите по обмитяване и други.

Този тип представителство накратко ви спестява много разходи, нерви и неточности. Когато поверите на експерт да ви представлява пред митническите органи това реално би било определящо за експедитивното освобождаване на пратки, които имат за цел съответната икономическа облага.

Какво включва услугата?

Човек не знае каква всъщност е ролята на митническия представител докато не се сблъска с нуждата от това да попълни пакет документи, които трябва да се представят в съответното Митническо бюро при внос или износ на стоки. На практика това, което е важно да имат предвид е, че представителството се извърша от оторизирани фирми, които имат връзка със софтуера на Агенции Митници и могат чрез електронен подпис да подават съответните изискуеми декларации съобразно спецификата на документната обработка.

Услугите включват:

 • Попълване и оформяне на документи, които са изисквани от законодателя;
 • Освобождаване на пратки според съответните регламенти;
 • Изготвяне на сметка за директно плащане на всички изисквани мита и такси;
 • Подаване на заявления и молби за издаване на сертификати на различни продукти;
 • Съхраняване или доставка на стоките, в случай, че е уговорена такава услуга с клиента.

Митническия представител улеснява в максимална степен ангажиментите ви, които са свързани с подготовката и подаването на конкретни документи в съответните териториални бюра на Агенция митници. Можете лесно и бързо да спестите усилия и време предвид това, че разполагате с компетентни и професионални услуги.

Тарифи

Като всяка услуга и митническото представителство се заплаща. Фирмите и агентите, които предоставят такива имат базови тарифи, но имайте предвид, че почти винаги цените се определят индивидуално и съобразно това каква е спецификата на вноса или износа, за какъв тарифен код става въпрос, както и всякакви други изисквания, които биха имали отношение към конкретната стойност на услугата. Желателно е преди да се наложи да използвате такива услуги да сте наясно с това колко дължите.

Професионалистите не правят компромиси и винаги изчисляват коректно както митническите сборове, които дължите на държавата така и  конкретната стойност на услугата. След определянето на сумите е нужно да имате предвид и пакета от документи, които следва да представите. А това са:

 • Документи за покупката или продажбата на стоките;
 • Платежни нареждния;
 • Опаковъчни листи;
 • Получател и изпращач;
 • Печати и други реквизити, които са необходими за представителството.

При възникнали въпроси относно митническото представителство не се колебайте да инвестирате в такива услуги, които са ефективни, удобни, сигурни и на приемлива цена. Запознайте се с екипа на IPConsulting, който има над 20 годишен опит в сферата.