Мнения за заеми – ползи и недостатъци

За специалистите по кредити и експертите по кредитни консултации не е тайна, че всяко трето за кредитни продукти не е свързано конкретен заем, но с мнения за кредитори, банкови и небанкови институции и потребителски опит. Това е съвсем нормално тъй като хората искат да се чувстват сигурни и информирани преди да кандидатстват за даден вид заем.

Затова, в този текст ще се занимаваме накратко с ползите, предимствата и недостатъците от мненията, които можете да намерите в интернет, както за банкови институции, така и за фирми за бързи кредити.

Сред предимствата на мненията са, че дават по-богата картина от това, което получавате като реклама. Без значение дали попаднете на положително или отрицателно мнение, това може да повлияе на избора ви.

Голяма полза от мненията има не само за кредитните продукти, но и за други аспекти от дейността на дадена банка или небанкова компания. Например обслужването, онлайн възможностите, отношение към клиента. Освен това, не всички търсят информация за кредити, а събират мнение какво е да работиш в дадена банка; добре ли се отнасят със служителите си; каква е работната заплата; може ли да се израсне кариерно, и т.н.

Мненията на потребителите концентрират факти за дадената институция и кредитни продукти предлагани от нея. Тоест имате възможност след като прочетете няколко мнения, да проверите какво ще се открои. Защото ще бъде глупаво да се доверите само на едно положително или едно отрицателно мнение.

Друго предимство е възможността да сравнявате мненията. Това е един от малкото начини да сравнявате информацията, която се получава от различните източници, така че да ограничите един от основните недостатъци, споменати в следващия абзац.

Сред основните недостатъци на мненията е, че не можете да разчитате на сигурен източник. Вярно е, че много клиенти, които са успели с реализацията на своя заем, могат да напишат хвалебствено отношение за дадена финансова институция. Трудно е обаче да се различи дали това мнение не е просто маркетинг трик на компанията. Обратното също е възможно, негативните мнения може да са искрени заради отношението на институцията и вкарването на много непредвидени такси, но може да се просто инсинуации от конкуренцията.

Един от недостатъците може да се приведе в следния вид. Много банки и небанкови компании получават мнения от техни клиенти, дори имат оставени места затова в сайта. Може би финансовите институции си вземат поука от това, но за обикновените потребители, които могат да станат жертва на същия проблем, няма как да видят оплакване или мнение споделено от друг клиент.

Използвайте знанието за ползите и недостатъците на мненията за кредити, за да си съставите по-пълна картина преди да кандидатствате за даден заем.

Източник: https://parite.bg/