Кои са мотивите да използвате професионални счетоводни услуги?

Изборът на счетоводна къща, която да се ангажира с финансовата отчетност на фирмата ви наистина не е за пренебрегване. Необходимостта от професионални счетоводни услуги е свързана с това не само да се водят текущите месечни отчет, а да се предостави качествена и адекватна помощ на компаниите, които имат нужда от партньор, осигуряващ им отличен потенциал за реализиране на бъдещи проекти. Пакета от такива услуги включва широк спектър от направления, които обхващат финансовия аспект на една дейност. Потенциала от продукти наистина е решаващ за това да се вземат под внимание различни фактори, които имат отношение към цялостното бизнес развитие на фирмата ви.

Какво представляват професионалните счетоводни услуги?

Малкия и среден бизнес с пълно основание се ориентират към наемането на външна фирма, която да се ангажира с изпълнението на финансовата отчетност на компанията им. Основните причини в това начинание се дължи на факта, че се касае за много по-ниски разходи за разлика от наемането на счетоводител на пълен работен ден.

Професионалните счетоводни услуги определено са сред онези, които се характеризират с това, че предлагат пълен набор от дейности, които са пряко свързани с:

 • Изготвяне на отчети;
 • Спазване на сроковете за предоставяне на всякакъв тип документация, която е необходима на данъчните органи
 • Ангажират се с обработката на документи, които са свързани с назначаването на персонал, изготвяне на ведомости за заплати, освобождаване и други;
 • Подпомагат фирмите при различни договорни отношения с банки и институции.

Изобщо пакета от дейности, които могат да бъдат предоставени като възможности за предоставяне на професионални счетоводни услуги никак не е малък. Качественото обслужване на високо ниво е показателно за това, че можете да разчитате на потенциал за развитие на изнеса ви.

Съобразно спецификата на организацията или фирмата ви могат да бъдат извършвани периодични или регулярни финансови отчитания с оглед на възникнало счетоводно събитие.

Категории финансови услуги, от които можете да се възползвате

Имайте предвид, че когато става въпрос за професионално счетоводно отчитане имате няколко варианта. Те са провокирани от самата специфика на дейността на компанията ви. Ето и кои са категориите услуги, от които можете да се възползвате:

 • Цялостно или известно като пълно финансово обслужване на фирмата ви. Тук са включени огромен ресурс от дейности, които стартират още от самото учредяване на търговското дружество. Издаване на разрешителни, изготвяне на индивидуален сметкоплан, отразяване на всякакви счетоводни операции с текущата дейност на фирмата, начисляване на амортизации, подаване на декларации и други;
 • ТРЗ. Това са онези административни дейности, които се отнасят до изпълнение на изисквания, които са свързани с персонала на фирмата. Те включват подготовка и регистриране на трудови договори, споразумения, заповеди, отпуски, болнични и други. Изготвяне на ведомости за работна заплата, издаване на служебни бележки, изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски и други;
 • Данъчни услуги. Въпреки, че при повечето счетоводни услуги този тип е включена в пълното обслужване то не рядко се разглежда като отделна дейност предвид спецификата на съответната отчетност, за която се подава информация. Включва спазването на срокове за подаване на различни декларации, издаване на справки, извършва се представителство пред НОИ и НАП;
 • Годишно счетоводно приключване. Много важен етап от финансовата отчетност на една компания е именно годишното счетоводно приключване. Ролята на професионалната счетоводна къща е в това да се изготвят баланси, отчети за приходите и разходите, отчети за ДМА, да се изготвят годишни декларации, да се предостави информация за статистическата форма на НСИ и други.

Изобщо работата на финансовите къщи е изключително отговорна и поради това е необходимо при наемане на такъв тип услуги да се възползвате от доказани професионалисти.

Допълнителни услуги

В основата на това да се наемат външни изпълнители за финансовото отчитане на дейността на компанията е свързано с това да се гарантират добри условия за развитие на бизнеса ви. Наред с основните, които изложихме по-горе в публикацията е необходимо да споделим, че се предлагат и допълнителни услуги, които имат за цел да улеснят администрирането и съхранението на документацията, която обикновено има изискване за пазене на архив за съответния период от време.

Освен това като допълнителни услуги, от които можете да се възползвате са:

 • Представителство, което на практика ви улеснява по отношение на подаването на различни документи към държавните институции;
 • Предоставяне на услугата онлайн банкиране;
 • Представителство при назначаване на данъчни ревизии;
 • Съдействие при провеждане на вътрешни ревизии;
 • Изготвяне на документи и съдействие при кандидатстване за кредит;
 • За издаване на различни удостоверения, включително и такива за актуално състояние на фирмата.

Сами можете да се уверите, че що се отнася до това да се осигури цялостна финансова услуга, касаеща счетоводството на фирмата ви е много по-добре да използвате утвърдена фирма. Специализирани в извършването на всякакви текущи и специализирани операции компаниите, които предлагат такива дейности са добре запознати с актуалните промени и нормативна уредба. За ефективно обслужване не се колебайте да използвате външна фирма, която ще ви помогне в обработката на потока от документи съобразно естеството на дейността ви.