Силуетът на дрехите и обувките

Вталеният силует се характеризира със силно подчертаване на обема на тялото, изявява се неговата естествена красота.

Този силует също дава богати възможности за вариативност на художествено-конструктивните решения, като се променят дължините и пропорциите, цветовете и декоративно-пластичната украса на дрехата. Полувталеният силует има неопределена точка на вталяване, леко разширение в долната част на дрехата и подчертано плътно обвиване на гръдната част. Съобразно основната геометрична форма, която силуетът очертава, е прието да се говори за Х, П, А, О, Н, S и т. н. силуети. При Х-образния силует имаме силно подчертаване не талията, при което се образуват два триъгълника с пресечени върхове в областта на талията. А-образният силует очертава силно издължен трапец, а разширението започва от долната част на раменете. О-образният силует е със стеснена долна част на дрехата и заоблена, овална раменна линия. Н-образният силует е със свободно падаща линия на дрехата, която има определено подчертана хоризонтална, пресичаща правоъгълната форма малко под талията. В съвременната мода често пъти се срещат решения с комбинирани силуетни линии, съчетаващи елементи на два или няколко силуета. За изграждането на образната представа на силуетната линия голяма роля играят характерът и местоположението, големината и формата на конструктивните линии на дрехата. Това са основните линии, чрез които се моделира обемът и структурата на дрехата. Те могат да имат чисто функционален характер (всички съединителни шевове), декоративен (украсени кантове, плисета, набори, плохи, дантели,
декоративни бродерии, гайтани, ширити и др.), декоративно-конструктивен (комбинация от двата вида).
Конструктивните линии могат да се разглеждат още като основни и спомагателни. Основните линии изграждат конфигурацията и основната структура на обема на дрехата и обувката, а второстепенните помагат, допълват формата, подчертават нейната стилова принадлежност. Те са подчинени на основните линии в костюма. Основните характеристики на различните видове линии – права (диагонална, вертикална, хоризонтална и междинните им положения), крива (начупена, вълнообразните и
параболични, произволни и т. н.) целенасочено се използват от дизайнера-проектант, за да се подчертае или приглуши звученето на определено емоционално въздействие на дрехата и се увеличи художествената й стойност. Така например посредством вертикалната линия на силуета се издължават пропорциите на фигурата, диагоналът изразява динамиката, движението, хоризонталната внася спокойствие и уравновесеност, скъсява височината, плавната линия подсигурява меките преходи, пластиката на модела и т.н.

Източник: Онлайн магазин за обувки MES.BG