Временно складиране – митнически режим, гарантиращ сигурността на стоките и товарите

Изключително популярни са митническите режими по временно складиране. За да се изпълнят такива условия обаче е нужно да има съответните лицензирани складове, които са под контрола на Агенция Митници. Складирането се нарича временно поради факта, че стоките се поставят под контрол за определен период от време до поискване на тяхното освобождаване от реалния им собственик. Съответните режими са приложими при международни търговски отношения, с които се осъществява внос и износ на стоки и товари от различно естество. За да бъде регламентирано временното складиране, поставянето на стоките в специализирани складове гарантира целостта на товара и неговото неразрушаване до момента на обмитяването и преминаването от временно складиране към освобождаването им.

С оглед подобряване условията на спедиция, логистика и работата на митниците в началото на 20 век се предприе организирането и лицензирането на складове под контрола на митниците. Обикновено такива бази за съхранение се създадоха около речни  и морски пристанища, където има изключително струпване на товари. Обикновено при морския превоз се налага разтоварване на едно пристанище и от там товарене на кораб, който да отнесе товара до крайната дестинация. Именно в подобни ситуации се оказват изключително практични и задължителни ползването на временни складове, в които се извършва съхраняването на стоките до пристигането на кораба, който да ги натовари и достави до крайната дестинация.

Складовете за временен престой Биват два типа – държавни и частни. Напоследък най-голям интерес има към частните, тъй като те са максимално модернизирани и създават много повече удобства и сигурност за товара , който временно пребивава в тях. Система за наблюдение, жива охрана, непрекъснат контрол от служители на митниците и друг тип мониторинг са гаранция, че товара ще пристигне в безупречен вид до своя получател без да бъде нарушена неговата цялост. Независимо от това да ли се ползва частен или държавен склад се плаща съответната такса за престой. Цената е съобразена с минималните направени разходи и е напълно достъпна за ползвателите а режима временно складиране.

За да бъде лицензиран един митнически склад за временен престой на товари и стоки пристигащи от други страни и предназначени за български получатели и обратно  се подават съответния пакет от документи. Критериите за одобрение на един склад са изключително високи и са свързани с осигуряването на сигурност, специално и коректно отношение към товара и стоките, които ще бъдат временно пребиваващи в него. За да бъде осъществен ефективен контрол от митническите служители тези складове са един съществен ресурс, който наистина е съобразен с индивидуалните потребности на международните търговски отношения.